در صورت عدم حضور فرد دارنده کارت در ایران آیا انتقال وی به کشور صورت می گیرد؟

فیبروز کبدی

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( در صورت عدم حضور فرد دارنده کارت در ایران…

ادامه مطب

مراسم خاکسپاری فرد اهدا کننده چقدر به تاخیر خواهد افتاد؟

مراسم خاکسپاری فرد اهدا کننده

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( مراسم خاکسپاری فرد اهدا کننده چقدر به تاخیر خواهد…

ادامه مطب

آیا باطل کردن کارت اهدای عضو بعد از تکمیل فرم امکان پذیر می باشد ؟

باطل کردن کارت اهدای عضو بعد از تکمیل فرم

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آیا باطل کردن کارت اهدای عضو بعد از تکمیل…

ادامه مطب

آیا به همراه داشتن کارت اهدای عضو به صورت مدام ضروری می باشد ؟

کارت اهدای عضو برای اهدای اعضاء پس از مرگ کفایت می کند ؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آیا به همراه داشتن کارت اهدای عضو به صورت…

ادامه مطب

با در نظر گرفتن لزوم رضایت اولیای دم از اهدای عضو دلیل دریافت کارت چیست؟

کارت اهدای عضو برای اهدای اعضاء پس از مرگ کفایت می کند ؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( با در نظر گرفتن لزوم رضایت اولیای دم از…

ادامه مطب

آیا داشتن ” کارت اهدا عضو ” برای اهدای اعضاء پس از مرگ کفایت می کند ؟

کارت اهدای عضو برای اهدای اعضاء پس از مرگ کفایت می کند ؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آیا داشتن ” کارت اهدا عضو ” برای اهدای…

ادامه مطب

آیا اهدا کنندگان عضو از نظر بیماریهای خاص غربالگری خواهند شد؟

آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری خواهند شد؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آیا اهدا کنندگان عضو از نظر بیماریهای خاص غربالگری…

ادامه مطب

پیوند کبد امروز (۱۰/۸/۹۸) بیمارستان گلستان اهواز

پیوند کبد

پیوند کبد امروز (۱۰/۸/۹۸) بیمارستان گلستان اهواز   جراح پیوند کبد اصفهان دکتر امین بحرینی فوق تخصص جراحی کبد، پانکراس و مجاری صفراوی لاپاراسکوپی کبد و کیسه صفرا، پیوند کبد و کلیه  

آیا در صورت مرگ طبیعی نیز امکان اهدای عضو وجود دارد یا خیر؟

آیا در صورت مرگ طبیعی نیز امکان اهدای عضو وجود دارد یا خیر؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آیا در صورت مرگ طبیعی نیز امکان اهدای عضو…

ادامه مطب

چه اعضاء و بافت هایی قابل اهدا می باشد؟

چه اعضاء و بافت هایی قابل اهدا می باشد؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( چه اعضاء و بافت هایی قابل اهدا می باشد؟ ) …

ادامه مطب