۸ نشانه بروز سرطان پانکراس

این ۸ نشانه خبر از سرطان لوزالمعده می دهند ! در سال گذشته و تنها در آمریکا، ۵۳۰۰۰ مورد مبتلا به « سرطان پانکراس » شناسایی شد که مراحل درمان خود را سپری می کردند. متاسفانه از این میان، حدود…

ادامه مطب