آیا با داشتن کارت اهدای عضو دیگر نیازی به رضایت خانواده نیست؟

کارت اهدای عضو
بخشی از موقعیت‌های اجتماعی که به دست می آوریم و چالش‌هایی که موفق می‌شویم رفعشان کنیم؛ با تکیه بر فردیت ما است. گاهی تکیه بر این ویژگی تا جایی پیش می‌رود که حتی تصور می‌کنیم برای اعضای بدنمان کسی جز خودمان در جایگاه تصمیم‌گیری نیست. همین تصور مبنای این ذهنیت می‌شود که در صورت داشتن کارت اهدای عضو دیگر نیاز به رضایت خانواده فرد مرگ مغزی نیست.

یادداشت کامل در لینک زیر:

https://ehda.center/PAvGkB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.