آمار اهدای عضو ایران در سال 1397

آمار اهدای عضو ایران در سال 1397

آمار اهدای عضو ایران در سال 1397

جمعیت ایران 82 میلیون نفر

مرگ و میر ناشی از تصادفات:

حدود 16000 نفر در سال

تعداد افراد مرگ مغزی:

5 تا 8  هزار نفر در سال

تعداد افراد مرگ مغزی قابل اهدا:

2500 تا 4000 نفر

تعداد اهدا کنندگان:

923 نفر

تعداد بیماران نیازمند عضو:

25000 نفر 

میزان فوت بیماران لیست انتظار:

7 تا 10 نفر در روز

اعضای پیوند شده در سال 97

کلیه: 1245

قلب: 130

ریه: 6

کبد: 762

روده:

پانکراس: 30

pmp:

11/26

شاخص اهدای عضو:

(pmp = تعداد اهدای عضو سالیانه به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت)

 

 

آمار اهدای عضو ایران در سال 1397

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.