تاثیر آلوپورینول در کاهش نارسایی کلیه

پیوند کبد اصفهان | تاثیر آلوپورینول در کاهش نارسایی کلیه

تاثیر آلوپورینول در کاهش نارسایی کلیه محققان در یک کارآزمایی بالینی در استرالیا، نقش تاثیر آلوپورینول در کاهش نارسایی کلیه را بررسی نموده و نشان دادند. که داروی معمول تجویز شده آلوپورینول در کاهش بیماری کلیه تاثیری ندارد. بررسی ها…

ادامه مطب