اختلالات مشابه سندرم ژیلبرت

اختلالات مشابه سندرم ژیلبرت | پیوند کبد اصفهان

اختلالات مشابه سندرم ژیلبرت کدامند؟ علائم اختلالات زیر می تواند شبیه به سندرم ژیلبرت باشد. مقایسه بین این اختلالات برای تشخیص افتراقی می تواند مفید باشد.شما با خواندن این نوشتار از سایت دکتر امین بحرینی جراح پیوند کبد اصفهان با اختلالات…

ادامه مطب