توصیه هایی بعد از پیوند کلیه

توصیه هایی بعد از پیوند کلیه

در این مطب آموزشی برای شما بهترین توصیه هایی بعد از پیوند کلیه و راه های موثر برای افزایش موفقیت پیوند کلیه رو بیان می کنم. اگر سیگار بکشید علاوه بر مضرات دیگر آن نظیر سرطان ممکن است که کلیه…

ادامه مطب