انواع سرطان کیسه صفرا و روش های تشخیص

پیوند کبد اصفهان | انواع سرطان کیسه صفرا و روش های تشخیص

انواع سرطان کیسه صفرا بیشتر سرطان های کیسه صفرا از نوع adenocarcinomas می باشند و لایه های پوشاننده سیستم گوارشی را پدید می آورند. براساس ظاهر تومور در زیر میکروسکوپ، برخی از انواع فرعی این نوع سرطان عبارتند از: سرطان…

ادامه مطب