اهدا کننده جراحی پیوند کبد

اهدا کننده پیوند کبد

اهدا کننده برای پیوند کبد به چه صورت شناسایی می شود ؟ دو نوع گزینه برای اهدا کننده پیوند کبد وجود دارد : پیوند از اهداکننده زنده پیوند از اهداکننده فوت‌شده اهدا‌ کننده زنده پیوند کبد از اهدا کننده زنده…

ادامه مطب