بیماری های بعد از پیوند کلیه

بیماری های بعد از پیوند کلیه

بیماری های بعد از پیوند کلیه کدام هستند؟ ۱- عفونت بعد از پیوند کلیه چرا پس از پیوند کلیه نگران عفونت هستیم؟ می دانیم که داروهای کاهش ایمنی که از بدن شما در قبال پس زدن کلیه جدید محافظت می…

ادامه مطب