بیماری کولیت اولسراتیو چیست ؟

پیوند کبد اصفهان | بیماری کولیت اولسراتیو چیست ؟

بیماری کولیت اولسراتیو چیست ؟ التهاب ناشی از کولیت اولسراتیو اغلب بر ناحیه رکتوم و بخش تحتانی کولون تاثیر می گذارد اما ممکن است کل ساختار کولون را نیز درگیر سازد. درمانی برای کولیت اولسراتیو در دست نیست اما معمولا…

ادامه مطب