درمان کولیت اولسراتیو

پیوند کبد اصفهان | درمان کولیت اولسراتیو

درمان کولیت اولسراتیو کولیت اولسراتیو نوعی بیماری مزمن و طولانی است که سبب بروز التهاب، تحریک یا تورم همچنین زخم هایی به نام اولسر روی دیواره داخلی روده بزرگ می گردد. کولیت اولسراتیو نوعی بیماری التهابی مزمن است که با…

ادامه مطب

بیماری کولیت اولسراتیو چیست ؟

پیوند کبد اصفهان | بیماری کولیت اولسراتیو چیست ؟

بیماری کولیت اولسراتیو چیست ؟ التهاب ناشی از کولیت اولسراتیو اغلب بر ناحیه رکتوم و بخش تحتانی کولون تاثیر می گذارد اما ممکن است کل ساختار کولون را نیز درگیر سازد. درمانی برای کولیت اولسراتیو در دست نیست اما معمولا…

ادامه مطب