بیماری یرقان چیست ؟

جراح پیوند کبد اصفهان | بیماری یرقان چیست ؟

بیماری یرقان چیست ؟ بیماری یرقان زمانی ایجاد می شود که میزان زیادی بیلی روبین در خون تجمع یابد. این حالت موجب زرد شدن پوست و سفیدی چشم های شما می شود. بیلی روبین یک رنگدانه زرد رنگ است که…

ادامه مطب