چه عواملی باعث بروز فیبروز کبدی می شوند؟

فیبروز کبدی

عوامل به جود آورنده فیبروز کبدی  فیبروز کبدی پس از آسیب یا التهاب در کبد رخ داده و سلول‌های کبدی، زخم را تحریک می‌کنند. در طول این زخم، پروتئین‌هایی مانند کلاژن و گلیکوپروتئین‌ به مقدار بسیار زیاد در کبد ایجاد…

ادامه مطب