علل کیست کبد | درمان

پیوند کبد اصفهان | علل کیست کبد

علل کیست کبد علل کیست کبد : کیست های کبدی در نتیجه تغییر شکل مجاری صفراوی ایجاد می شوند. این در حالی است که علت دقیق این تغییر شکل مشخص نیست. صفرا مایعی است که توسط کبد تولید می شود…

ادامه مطب

بعد از جراحی پیوند کبد چه چیزی رخ می دهد ؟

جراحی پیوند کبد

جراحی پیوند کبد  هنگامی‌که یک کبد پیدا شد برای جراحی پیوند کبد ، هماهنگ‌کننده پیوند با بیمار تماس می‌گیرد . بیمار پس از اینکه به بیمارستان فراخوانده شد، نباید چیزی بخورد یا بیاشامد . هماهنگ‌کننده پیوند راهنمایی‌های لازم را به…

ادامه مطب

چگونگی تعیین کاندید برای پیوند کبد

پیوند کبد

چگونه کاندید مناسب برای پیوند کبد انتخاب می شود ؟ ارزیابی‌های لازم توسط متخصص‌ها در زمینه‌های مختلف جهت تعیین مناسب بودن پیوند کبد به انجام می‌رسد . این ارزیابی‌ها شامل بررسی سابقه پزشکی و آزمایش‌های مختلف می‌باشد . در این…

ادامه مطب