تشخیص و درمان بیماری سلیاک

تشخیص و درمان بیماری سلیاک | پیوند کبد اصفهان

راه تشخیص بیماری سلیاک نمونه برداری از روده و انجام آزمایش خون دو راه معمول برای تشخیص این بیماری هستند. معمولا ابتدا از طریق آزمایش سرولوژی و ژنتیک بررسی‌ها صورت می گیرند. اگر آنتی بادی‌های خاصی در خون بالا باشند،…

ادامه مطب