تشخیص و درمان زخم گوارشی در کودکان

پیوند کبد اصفهان | تشخیص و درمان زخم گوارشی در کودکان

تشخیص زخم گوارشی در کودکان : پزشک برای تشخیص زخم گوارشی در کودکان، تصویربرداری با اشعه ایکس از سیستم گوارشی فوقانی انجام می دهد. تا به خوبی مجاری گوارشی کودک را بررسی کند. این تصویربرداری از مری، معده و دوازدهه…

ادامه مطب