درمان زخم گوارشی

پیوند کبد اصفهان | درمان زخم گوارشی

درمان زخم گوارشی دوره دقیق درمان زخم گوارشی به علت زخم بستگی دارد. بیشتر زخم های گوارشی با داروها درمان می شوند شناسایی علت. پزشک در ابتدا سعی می کند علت زخم گوارشی را مشخص کند؛ زیرا برخی علل (عفونت…

ادامه مطب