علت دفع پروتئین از کلیه

علت دفع پروتئین از کلیه

دفع پروتئین از کلیه | علت وجود پروتئین در ادرار بسته به سن و شرایط بیمار متفاوت است و گاها فرد به علت تجربه یکی از موارد زیر ممکن است میزان بیشتری از پروتئین در ادرار را داشته باشد: کم…

ادامه مطب