پیشگیری از سنگ کلیه و راه های آن

پیوند کبد اصفهان | راه های پیشگیری از سنگ کلیه

راه های پیشگیری از سنگ کلیه سنگ کلیه، ذخایر معدنی سختی است که در کلیه های شما شکل می گیرد. آنها هنگام عبور از مجرای ادراری باعث احساس درد شدید می شوند. 12 درصد آمریکایی ها از سنگ کلیه رنج…

ادامه مطب