روزهای ویزیت در مطب

روزهای ویزیت در مطب

روزهای ویزیت در مطب  دوشنبه سه شنبه از ۵ تا ۸ عصر پنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ روزهای چهارشنبه از ۴ تا ۸ کلینیک پورسینای حکیم واقع در شهرک سلامت ورود به مطب با ماسک الزامی است جهت کسب اطلاعات…

ادامه مطب