علت ایجاد سندروم گیلبرت و روش تشخیص آن

روش های تشخیص و علت ایجاد سندروم گیلبرت | پیوند کبد اصفهان

علت ایجاد سندروم گیلبرت چیست؟ سندرم گیلبرت اختلال ژنتیکی است که از والدین شما منتقل شده است.در این نوشتار از سایت دکتر امین بحرینی جراح پیوند کبد اصفهان با روش تشخیص و علت ایجاد سندروم گیلبرت آشنا خواهید شد. این…

ادامه مطب