ساختار دستگاه گوارش

پیوند کبد اصفهان | ساختار دستگاه گوارش

ساختار دستگاه گوارش هضم فرآیند پیچیده ای برای تبدیل غذا به مواد مغذی است. بدن از مواد مغذی برای تامین انرژی، رشد و ترمیم سلول مورد نیاز برای زنده ماندن استفاده می کند. فرایند هضم باعث ایجاد سموم برای دفع…

ادامه مطب