سرطان کیسه صفرا چیست؟ و علل آن

پیوند کبد اصفهان | سرطان کیسه صفرا چیست؟ و علل آن

سرطان کیسه صفرا چیست؟ سرطان کیسه صفرا یک بیماری است که در آن یاخته های بدخیم در بافت های کیسه صفرا دیده می شود. شکل کمیابی از این سرطان، سرطان مقدماتی صفرا است که در لایه میانی کیسه صفرا آغاز…

ادامه مطب