بیماری نفروز یا سندروم نفروتیک (بیماری کلیه )چیست؟

پیوند کبد اصفهان | بیماری گلومرلونفریت (بیماری کلیوی) چیست؟

بیماری نفروز یا سندروم نفروتیک   بیماری نفروز یا سندروم نفروتیک عارضه ای است که در آن حالت یک دفع بسیار غیر عادی و زیاد پروتئین در ادرار صورت می پذیرد.   علائم بروز بیماری نفروز یا سندروم نفروتیک  …

ادامه مطب