علت زخم گوارشی

پیوند کبد اصفهان | علت زخم گوارشی

علت زخم گوارشی چیست؟ علت زخم گوارشی : زخم گوارشی زخمی باز در بخش بالایی مجاری گوارشی است که می تواند موجب درد معده یا ناراحتی معده شده و خونریزی داخلی را به دنبال داشته باشد. دو نوع زخم گوارشی…

ادامه مطب