علت كولسیستیت حاد

پیوند کبد اصفهان | علت كولسیستیت حاد

علت كولسیستیت حاد چیست؟ کولسیستیت، هنگامی رخ می دهد که کیسه صفرا شما ملتهب شود. علت كولسیستیت حاد :التهاب کیسه صفرا می تواند ناشی از:  سنگ های کیسه صفرا اغلب اوقات، کولسیستیت نتیجه ذرات سختی است که در کیسه صفرا…

ادامه مطب