علل ایجاد سنگ صفرا

علل ایجاد سنگ صفرا | پیوند کبد اصفهان

علل ایجاد سنگ صفرا در این بخش علل ایجاد سنگ صفرا را بررسی می‌کنیم. سنگ صفرا زمانی ایجاد می‌شود که صفرا ذرات جامد (سنگ) را در کیسه صفرا به وجود بیاورد سنگ صفرا زمانی تشکیل می‌شود که میزان کلسترول یا…

ادامه مطب