علل کیست کبد | درمان

پیوند کبد اصفهان | علل کیست کبد

علل کیست کبد علل کیست کبد : کیست های کبدی در نتیجه تغییر شکل مجاری صفراوی ایجاد می شوند. این در حالی است که علت دقیق این تغییر شکل مشخص نیست. صفرا مایعی است که توسط کبد تولید می شود…

ادامه مطب