کبد چه وظیفه ای در بدن دارد ؟

پیوند کبد

پیوند کبد پیوند کبد Liver Transplantation یک رویه جراحی است برای برداشتن کبد بیمار و جایگزین کردن آن با کبد سالم یک اهداکننده است . در بیشتر عمل‌ های پیوند کبد ٬ از کبد اهداکنندگان فوت‌شده استفاده می‌شود ، اگرچه…

ادامه مطب