آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری خواهند شد؟

آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری خواهند شد؟

پاسخ به سوالات متداول کاربران سایت و مراجعه کنندگان در زمینه اهدای عضو و عمل پیوند: در این مطالب ما تمام سعی خود را کرده ایم که به سوال شما ( آيا اهدا کنندگان عضو از نظر بيماريهای خاص غربالگری…

ادامه مطب