لاپاراسکوپی کبد و کیسه صفرا

عمل لاپاراسکوپی

لاپارسکوپی چیست؟ لاپاراسکوپی یا جراحی درون بین تکنیکی جدید در اعمال جراحی است، که بدون باز کردن شکم و صرفا با چند سوراخ می توان برخی اعمال جراحی را انجام داد. از جمله شایعترین اعمال جراحی که می توان با…

ادامه مطب