پیوند کبد چه زمانی لازم می شود ؟

جراحی پیوند کبد

چرا پیوند کبد لازم میشود ؟  پیوند کبد زمانی لازم است که کبد عملکرد طبیعی خود را از دست بدهد . پیوند کبد هنگامی مطرح می‌شود که کبد دیگر عملکرد خوبی نداشته باشد یا اصطلاحا به ناتوانی برسد . ناتوانی…

ادامه مطب