نارسایی حاد کلیه | علل و علائم

پیوند کبد اصفهان | نارسایی حاد کلیه علل و علائم

نارسایی حاد کلیه نارسایی حاد کلیه (Acute kidney failure) زمانی رخ می دهد که کلیه ها به طور ناگهانی دیگر نتوانند مواد زائد موجود در خون را فیلتر کنند. هنگامی که کلیه ها توانایی فیلتر کردن و پاکسازی خون را…

ادامه مطب