پانکراتیت مزمن چیست؟ | علائم

پیوند کبد اصفهان | پانکراتیت مزمن چیست

پانکراتیت مزمن چیست ؟ پانکراتیت مزمن شرایطی است که طی آن پانکراس به علت التهاب به صورت دائمی آسیب می بینید و عملکرد مناسب آن متوقف می شود. پانکراس اندامی کوچک در پشت شکم است که به فرآیند هضم کمک…

ادامه مطب