پزشکان پیوند عضو در ایران

پزشکان پیوند اعضا در ایران

پزشکان و پیشکسوتان هستند که با تلاش و کوشش راه پر فراز پیوند اعضا در ایران را هموار کرده اند. آشنایی با چند تن از بزرگان عرصه پیوند اعضای کشور: