عفونت کلیه چه خطرناک دارد؟

عفونت کلیه چه خطرناک دارد؟

عفونت کلیه چه خطرناک دارد؟

نشانه های عفونت کلیه اغلب در عرض چند ساعت نمایان می ­شود. علاوه بر تب و لرز و درد پهلو ممکن است علائم دیگری که در عفونت مجاری ادراری دیده می شود ظاهر شود که شامل موارد زیر است: