پیشگیری و درمان خانگی یبوست

پیوند کبد اصفهان | پیشگیری و درمان خانگی یبوست

پیشگیری و درمان خانگی یبوست در درمان خانگی یبوست توجه به نکات زیر بسیار مفید خواهد بود: افزایش مصرف فیبر: افزودن فیبر به رژیم غذایی سبب افزایش حجم مدفوع و سرعت عبور آن از روده می شود. مصرف میوه ها…

ادامه مطب