چگونگی تشخیص بیماری کبد

چگونگی تشخیص بیماری کبد | پیوند کبد اصفهان

بیماری کبد چگونه تشخیص داده می‌شود؟ بیماری کبد با بررسی سابقه‌ی فرد و انجام آزمایش‌های فیزیکی توسط پزشک تشخیص داده می‌شود. توضیح نشانه‌ها و عادات زندگی توسط بیمار می‌تواند به پزشک در تشخیص بیماری کبد ،علت بیماری و تجویز آزمایش‌های…

ادامه مطب