سندروم ژیلبرت وعلائم آن

سندروم ژیلبرت وعلائم آن | پیوند کبد اصفهان

سندروم ژیلبرت یا گیلبرت چیست ؟ سندروم ژیلبرت یا گیلبرت یک اختلال شایع و کم خطر کبد است. در این سندروم کبد آنزیم های لازم برای شکستن بیلی روبین را ندارد. در نتیجه بیلی روبین اضافه وارد خون می شود…

ادامه مطب