چگونگی تعیین کاندید برای پیوند کبد

پیوند کبد

چگونه کاندید مناسب برای پیوند کبد انتخاب می شود ؟ ارزیابی‌های لازم توسط متخصص‌ها در زمینه‌های مختلف جهت تعیین مناسب بودن پیوند کبد به انجام می‌رسد . این ارزیابی‌ها شامل بررسی سابقه پزشکی و آزمایش‌های مختلف می‌باشد . در این…

ادامه مطب