تاثیر ویروس کرونا جدید بر دستگاه گوارشی

تاثیر ویروس کرونا بر دستگاه گوارشی

در اثر آلودگی با ویروس کرونا چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟ ویروس کرونا جدید ازنظر ژنتیکی به ویروس سارس شباهت دارد و به همین دلیل SARS-CoV-2 نام گرفته است. بنابراین ترکیب نتایج پژوهش‌های اولیه درباره‌ی شیوع ویروس جدید با آموخته‌های…

ادامه مطب