کلانژیت اسکلروزان چیست؟

پیوند کبد اصفهان کلانژیت اسکلروزان

کلانژیت اسکلروزان بیماری کیسه صفرا : التهاب و آسیب مداوم به سیستم مجاری صفراوی می تواند منجر به زخم شود. این بیماری به کلانژیت اسکلروزان گفته می شود. با این حال ، هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث این…

ادامه مطب