کولسیستیت حاد | علائم

پیوند کبد اصفهان | کولسیستیت حاد

کولسیستیت حاد کولسیستیت حاد التهاب کیسه صفرا است و معمولاً زمانی ایجاد می شود که یک سنگ، کیسه صفرا مجرای کیستیک را مسدود می کند. سنگ کیسه صفرا، سنگ های کوچکی هستند که بطور معمول از کلسترول و در کیسه صفرا…

ادامه مطب