درمان کولیت اولسراتیو

پیوند کبد اصفهان | درمان کولیت اولسراتیو

درمان کولیت اولسراتیو کولیت اولسراتیو نوعی بیماری مزمن و طولانی است که سبب بروز التهاب، تحریک یا تورم همچنین زخم هایی به نام اولسر روی دیواره داخلی روده بزرگ می گردد. کولیت اولسراتیو نوعی بیماری التهابی مزمن است که با…

ادامه مطب

عوارض کولیت اولسراتیو

پیوند کبد اصفهان | عوارض کولیت اولسراتیو

عوارض کولیت اولسراتیو کولیت اولسراتیو یک وضعیت مزمن است که در آن کولون و رکتوم دچار التهاب می شوند. کولون روده بزرگ است و رکتوم انتهای روده محلی که مدفوع جمع می شود، محسوب می گردد. در این بیماری، ممکن…

ادامه مطب