کیست و تومورهای کلیه چیست؟

پیوند کبد اصفهان | کیست و تومورهای کلیه چیست؟

کیست و تومورهای کلیه کیست ساده کلیه، یک کیسه گرد و صاف با پوستی نازک است که با مایع پر شده است. کیست کلیه ممکن است، به صورت تکی و یا چند تایی در کلیه ها شکل بگیرد. کیست ساده،…

ادامه مطب