بیماری گلومرلونفریت (بیماری کلیوی) چیست؟

پیوند کبد اصفهان | بیماری گلومرلونفریت (بیماری کلیوی) چیست؟

بیماری گلومرلونفریت بیماری گلومرلونفریت در حقیقت التهاب گلومرول های کلیه می باشد. بیماری است به گونه های مختلف که همان التهاب دسته ای از مویرگهای خونی در نفرون هاست. این بیماری معمولا بر هر دو کلیه اثر میگذارد و بیشتر…

ادامه مطب