درمان یبوست در بزرگسالان

پیوند کبد اصفهان | درمان یبوست در بزرگسالان

درمان یبوست در بزرگسالان درمان یبوست در بزرگسالان شامل تغییر در رفتارها، خوردن غذاهای با فیبر بالا و در صورت نیاز استفاده از مسهل ها یا تنقیه ها می باشد. اگر در طول چند روز دفع مدفوع نداشتید، به پزشک…

ادامه مطب

یبوست در بزرگسالان

پیوند کبد اصفهان | یبوست در بزرگسالان

یبوست در بزرگسالان یبوست در بزرگسالان تغییر در عادات روده ای است.، مدفوع ممکن است بسیار سفت و یا بسیار اندک باشد، به سختی دفع شود و یا تعداد دفعات دفع آن کم باشد (کمتر از سه بار در هفته).…

ادامه مطب