پیش از پیوند کبد چه آزمایشاتی ضروری است؟

پیش از پیوند کبد چه آزمایشاتی ضروری است؟

پیش از پیوند کبد | بیمار باید همه سوابق پزشک پیشین، عکس‌ها، اسلایدهای بیوپسی کبد، و سابقه داروهای مصرف‌شده پیش از ارزیابی برای پیوند کبد را همراه داشته باشد. برای تکمیل و به‌روزرسانی آزمایشات پیشین، برخی یا همه بررسی‌های زیر…

ادامه مطب