برترین کشورها در زمینه اهدای عضو در سال 2018

برترین کشورها در زمینه اهدای عضو در سال 2018

6 کشور نخست اهدا کننده عضو

 1. اسپانیا:
  جمعیت: 46/397/452 نفر
  اهدا کنندگان: 2241
 2. کرواسی:
  جمعیت: 4/164783 نفر
  اهدا کنندگان: 169 نفر
 3. پرتقال:
  جمعیت: 10/291/196
  اهدا کنندگان: 345
 4. بلژیک:
  جمعیت: 11/498/519
  اهدا کنندگان: 381
 5. امریکا:
  جمعیت: 326/766/748
  اهدا کنندگان: 10721
 6. مالت: 
  جمعیت: 450/000 نفر
  اهدا کنندگان: 12 نفر

 

برترین کشورها در زمینه اهدای عضو در سال 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.